NADA Sortimentet

Akuteket fører et fokuseret sortiment til Detox / NADA behandling med tynde, korte kvalitetnåle og kuglepastre